Uutis­kir­je 9/2020

Uutis­kir­je 9/2020 Kehi­tys­hank­keet RAP+ PROJEKTI RAP+ väli­ver­sio (beta­ver­sio) tes­taus­käyt­töä var­ten jul­kais­tiin 26.8.2020. Aiem­min toteu­tet­tiin ensim­mäi­sen väli­ver­sion mukai­set käyt­tö­oh­jeet, nyt on…

Uutis­kir­je 5/2020

Uutis­kir­je 5/2020 Kehi­tys­hank­keet Pep­­pi-kon­­sor­­tion Ris­tii­no­pis­ke­lu, AHOT ja Perus­re­kis­te­ri Plus ‑kehi­tys­han­kees­sa (eli RAP+) on tes­tat­tu uusia toi­min­nal­li­suuk­sia, tar­ken­net­tu seu­raa­vien paket­tien kehi­ty­sai­hei­ta ja…

Uutis­kir­je 4/2020

Uutis­kir­je 4/2020 Kehi­tys­hank­keet Pep­­pi-kon­­sor­­tion Ris­tii­no­pis­ke­lu, AHOT ja Perus­re­kis­te­ri Plus ‑kehi­tys­han­kees­sa (eli RAP+) on tes­tat­tu ahke ras­ti val­mis­tu­nei­ta uusia toi­min­nal­li­suuk­sia, tarkennettu…

Uutis­kir­je 3/2020

Uutis­kir­je 3/2020 Kehi­tys­hank­keet Pep­­pi-kon­­sor­­tion Ris­tii­no­pis­ke­lu (RIKE), AHOT- ja Perus­re­kis­te­ri Plus ‑kehi­tys­hank­kees­sa eli RAP+ val­mis­tel­laan Pepin väli­ver­sio­ta, jon­ka tavoi­te­ai­ka­tau­lu on maaliskuun…