Uutis­kir­je 1/2022

Uutis­kir­je 1/2022 Kehi­tys­hank­keet Perus­re­kis­te­rin P+ lisä­ke­hi­tys­töi­den, alus­ta­päi­vi­tyk­sen, kon­sor­tion jäsen­ten kehi­tys­tar­pei­siin poh­jau­tu­vien ensim­mäis­ten kehi­tys­pa­ket­tien KP 1 sekä kevääl­lä aloi­tet­tu­jen asia­kas­koh­tais­ten ominaisuuksien…

Uutis­kir­je 12/2021

Uutis­kir­je 12/2021 Kehi­tys­hank­keet Perus­re­kis­te­rin P+ ‑lisä­ke­hi­tys­töi­den, alus­ta­päi­vi­tyk­sen, kon­sor­tion jäsen­ten kehi­tys­tar­pei­siin poh­jau­tu­vien ensim­mäis­ten kehi­tys­pa­ket­tien KP‑1 sekä kevääl­lä aloi­tet­tu­jen asia­kas­koh­tais­ten omi­nai­suuk­sien (pää­osa…

Uutis­kir­je 11/2021

Uutis­kir­je 11/2021 Kehi­tys­hank­keet Perus­re­kis­te­rin P+ ‑lisä­ke­hi­tys­töi­den, alus­ta­päi­vi­tyk­sen, kon­sor­tion jäsen­ten kehi­tys­tar­pei­siin poh­jau­tu­vien ensim­mäis­ten kehi­tys­pa­ket­tien KP‑1 sekä kevääl­lä aloi­tet­tu­jen asia­kas­koh­tais­ten omi­nai­suuk­sien (pää­osa…

Uutis­kir­je 10/2021

Uutis­kir­je 10/2021 Kehi­tys­hank­keet Perus­re­kis­te­rin P+ ‑lisä­ke­hi­tys­töi­den, alus­ta­päi­vi­tyk­sen, kon­sor­tion jäsen­ten kehi­tys­tar­pei­siin poh­jau­tu­vien ensim­mäis­ten kehi­tys­pa­ket­tien KP‑1 sekä kevääl­lä aloi­tet­tu­jen asia­kas­koh­tais­ten omi­nai­suuk­sien (pää­osa…

Uutis­kir­je 9/2021

Uutis­kir­je 9/2021 Kehi­tys­hank­keet Syys­kuun aika­na on val­mis­tel­tu Perus­re­kis­te­ri, P+ ‑lisä­ke­hi­tys­töi­den, alus­ta­päi­vi­tyk­sen, kon­sor­tion jäsen­ten kehi­tys­tar­pei­siin poh­jau­tu­vien ensim­mäis­ten kehi­tys­pa­ket­tien KP‑1 sekä keväällä…

Uutis­kir­je 7–8/2021

Uutis­kir­je 7–8/2021 Kehi­tys­hank­keet Ennen kesä­lo­mia vii­meis­tel­tiin toteu­tus­pro­jek­tien kehi­tys­ti­ket­te­jä. Sen jäl­keen on toteu­tus­pro­jek­teis­sa teh­tyä kehi­tys­työ­tä yhdis­tet­ty uudek­si Pep­­pi-ver­­siok­­si. Tämä uusi versio…

Pep­pi-kehit­tä­jä­päi­vät 2021

Pep­­pi-kehit­­tä­­jä­­päi­­vät 2021 Päi­vi­tys 9.9.2021 Kak­si­päi­väi­set Pep­­pi-kehit­­tä­­jä­­päi­­vät jär­jes­te­tään kon­sor­tion ohjaus­ryh­män pää­tök­sel­lä syys­kuun sijas­ta 20–21.1.2022 Met­ro­po­lian Myl­ly­pu­ron kam­puk­sel­la. Tar­kem­pi aika­tau­lu ja ohjel­ma täsmentyvät…

Uutis­kir­je 6/2021

Uutis­kir­je 6/2021 Kehi­tys­hank­keet Kon­sor­tios­sa aktii­vi­si­na olleet useat kehi­tys­haa­rat ovat val­mis­tu­mas­sa. Eri pro­jek­tien kehi­tys­ti­ket­te­jä ja ‑paket­te­ja on tes­tat­tu aktii­vi­ses­ti. Seu­raa­vas­sa vaiheessa…

Uutis­kir­je 5/2021

Uutis­kir­je 5/2021 Kehi­tys­hank­keet Perus­re­kis­te­riin liit­ty­vän P+ ‑osa­pro­jek­tin jäl­keen toteu­tet­ta­vak­si sovit­tu­jen lisä­ke­hi­tys­töi­den tes­taus on meneil­lään. Lisäk­si vie­lä esil­le tul­lei­ta P+ lisäkehitystarpeita…

Uutis­kir­je 4/2021

Uutis­kir­je 4/2020 Kehi­tys­hank­keet RAP+ pro­jek­tin viral­li­nen ver­sio 3.0.1 jul­kais­tiin 30.3.2021 omis­ta­ja­tes­tauk­sen jäl­keen. Pro­jek­tin lop­pu­ra­port­ti on hyväk­syt­ty, pro­jek­tin on todet­tu onnistuneen…

Uutis­kir­je 3/2021

Uutis­kir­je 3/2021 Kehi­tys­hank­keet RAP+ pro­jek­ti on päät­ty­nyt. Pro­jek­tis­sa kehi­tet­tiin Pep­­pi-jär­­jes­­tel­­mä­­ko­­ko­­nai­­suu­­teen toi­min­to­ja, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat entis­tä parem­min Perus­­­re­­kis­­te­­ri-osuu­­den käyt­töön­o­ton laa­jas­ti yli­opis­to­sek­to­ril­la (Perus­re­kis­te­riPlus,…