search expand

Pep­pi-kehit­tä­jä­päi­vät 2022

Päi­vi­tys 3.1.2022

Pep­pi-kon­sor­tion kehit­tä­jä­päi­vät 20–21.1.2022 on pää­tet­ty val­lit­se­van ter­veys­tur­val­li­suus­ti­lan­teen vuok­si jät­tää pitä­mät­tä tam­mi­kuus­sa. Tavoit­tee­na on pitää tapah­tu­ma alku­ke­säl­lä 2022.