search expand

Suun­nit­te­li­jan työpöytä

Suun­nit­te­li­jan työ­pöy­däl­lä on käy­tet­tä­vis­sä seu­raa­vat palvelut:

Saan teh­dä samas­sa jär­jes­tel­mäs­sä kaik­ki ope­tuk­sen suun­nit­te­lu­teh­tä­vät opin­to­jak­so­jen luon­nis­ta luku­jär­jes­tys­ten suun­nit­te­luun asti.

Lii­tän­näis­pal­ve­lut ja inte­graa­tiot täy­den­tä­vät ydin-Pepin palveluvalikoimaa: