search expand

Jäse­net

Ammat­ti­kor­kea­kou­lut

Täl­lä het­kel­lä lähes kaik­ki Suo­men ammat­ti­kor­kea­kou­lut (20/22) käyt­tä­vät Pep­piä. Tämä tar­koit­taa, että noin 93% ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen (FTE-pai­no­te­tun las­ken­nan) opis­ke­li­jois­ta on Pepin käyttäjiä.

Yli­opis­tot

Täl­lä het­kel­lä suu­rin osa (10/13) Suo­men yli­opis­tois­ta käyt­tää Pep­piä. Tämä tar­koit­taa, että noin 65% yli­opis­to­jen (FTE-pai­no­te­tun las­ken­nan) opis­ke­li­jois­ta on Pepin käyttäjiä.

Toi­sen asteen oppilaitokset