search expand

Jäse­net

Ammat­ti­kor­kea­kou­lut

Täl­lä het­kel­lä lähes kaik­ki Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­lal­la toi­mi­vaa ammat­ti­kor­kea­kou­lua (21/22) käyt­tää Pep­piä. Tämä tar­koit­taa, että yli 98% ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen (FTE-pai­no­te­tun las­ken­nan) opis­ke­li­jois­ta on Pepin käyt­tä­jiä. Näi­den lisäk­si sisä­mi­nis­te­riön alai­suu­des­sa toi­mi­vas­sa Polii­siam­mat­ti­kor­kea­kou­lus­sa käy­te­tään Peppiä.

Yli­opis­tot

Täl­lä het­kel­lä suu­rin osa (10/13) Suo­men yli­opis­tois­ta käyt­tää Pep­piä. Tämä tar­koit­taa, että noin 65% yli­opis­to­jen (FTE-pai­no­te­tun las­ken­nan) opis­ke­li­jois­ta on Pepin käyttäjiä.

Toi­sen asteen oppilaitokset