search expand

Opet­ta­jan työpöytä

Opet­ta­jan työ­pöy­däl­lä on käy­tet­tä­vis­sä seu­raa­vat palvelut:

Voin hel­pos­ti ohjaus­kes­kus­te­lun aika­na jär­jes­tel­lä opis­ke­li­jan opintosuunnitelman.

Lii­tän­näis­pal­ve­lut ja inte­graa­tiot täy­den­tä­vät ydin-Pepin palveluvalikoimaa: