search expand

Opet­ta­jan työ­pöy­tä

Opet­ta­jan työ­pöy­däl­lä on käy­tet­tä­vis­sä seu­raa­vat pal­ve­lut:

Voin hel­pos­ti ohjaus­kes­kus­te­lun aika­na jär­jes­tel­lä opis­ke­li­jan opin­to­suun­ni­tel­man.

Lii­tän­näis­pal­ve­lut ja inte­graa­tiot täy­den­tä­vät ydin-Pepin pal­ve­lu­va­li­koi­maa: