search expand

Käyt­tö­liit­ty­mä

Pepin käyt­tö­liit­ty­mä koos­tuu työ­pöy­dis­tä, jot­ka toteu­te­taan eri käyt­tä­jä­ryh­mien roo­lien mukaan. Jokai­sen työ­pöy­dän perus­käyt­tö­oi­keu­det mää­räy­ty­vät orga­ni­saa­tion käyt­tä­jä­roo­lien mukai­ses­ti. Oikeuk­sia voi tar­ken­taa ja lisä­tä käyttöoikeushallinnassa.