search expand

Kor­kea­kou­lu­pal­ve­lui­den työ­pöy­tä

Kor­kea­kou­lu­pal­ve­lui­den työ­pöy­däl­lä on käy­tet­tä­vis­sä seu­raa­vat pal­ve­lut:

Pepis­sä on tehok­kaat toi­min­nal­li­suu­det opis­ke­li­joi­den tut­kin­to­to­dis­tus­ten val­mis­te­luun ja tulos­tuk­seen.

Lii­tän­näis­pal­ve­lut ja inte­graa­tiot täy­den­tä­vät ydin-Pepin pal­ve­lu­va­li­koi­maa: