search expand

Jäse­nil­le

Pep­pi-kon­sor­tion jäse­nil­lä on pää­sy kon­sor­tion Wikiin, Jiraan ja mui­hin kon­sor­tion sisäi­siin järjestelmiin.

Työ­ryh­mien työskentelyalue

Kon­sor­tion jäsen­kor­kea­kou­lu­jen Pep­pi-työs­ken­te­lyyn osal­lis­tu­vien yhtei­nen Wiki-työs­ken­te­ly­alue,  kir­jau­du sisään wiki­si­vus­tol­le HAKA-kirjautumisella.

Kehit­tä­mis­koh­tei­den hallinta

Pepin kehit­tä­mis­koh­tei­ta hal­li­taan yhtei­sil­lä Jira-pro­jek­teil­la, kir­jau­du sisään Jiraan HAKA-kirjautumisella.

Ver­tais­tuen alueet

Ver­tais­tuen alu­eet täy­den­tä­vät tee­ma­ryh­mien toi­min­taa. Kysy­myk­siä ja kes­kus­te­lu­ja voi­daan käy­dä kokous­ten lisäk­si ver­kos­sa yhtei­sel­lä keskustelualueella.

Jos osal­lis­tut tee­ma­ryh­mien työs­ken­te­lyyn, etkä pää­se kir­jau­tu­maan alu­eel­le, täy­tä tilaus­lo­ma­ke: Tee­ma­ryh­miin liittyminen.