Pep­pi-kehit­tä­jä­päi­vät tulee taas

Pep­­pi-kehit­­tä­­jä­­päi­­vät tulee taas Pep­­pi-kehit­­tä­­jä­­päi­­vät jär­jes­te­tään 13.–14.6.2024 Met­ro­po­lian Myl­ly­pu­ron kam­puk­sel­la. Semi­naa­ris­sa on luvas­sa mie­len­kiin­toi­sia puheen­vuo­ro­ja, tee­ma­ryh­miin osal­lis­tu­mis­ta, ver­kos­toi­tu­mis­ta sekä tie­tys­ti myös perinteinen…

Pep­pi-kehit­tä­jä­päi­vät tulee taas

Pep­­pi-kehit­­tä­­jä­­päi­­vät tulee taas Kak­si­päi­väi­set Pep­­pi-kehit­­tä­­jä­­päi­­vät vie­te­tään kon­sor­tion 10-vuo­­ti­­sen juh­la­vuo­den mer­keis­sä. Tapah­tu­ma jär­jes­te­tään 5.–6.6.2023 Met­ro­po­lian Myl­ly­pu­ron kam­puk­sel­la. Semi­naa­ris­sa on luvas­sa mie­len­kiin­toi­sia puheenvuoroja,…

Alku­vuo­den ajan­koh­tai­set asiat kiin­nos­ti­vat Peppi-yhteisöä

Alku­vuo­den ajan­koh­tai­set asiat kiin­nos­ti­vat Pep­pi-yhtei­söä Pep­­pi-kon­­sor­­tion jäsen­kor­kea­kou­luil­le, hei­dän yllä­pi­tä­jil­leen ja muil­le kon­sor­tios­ta kiin­nos­tu­neil­le kehit­tä­jil­le ja toi­mit­ta­jil­le jär­jes­tet­tiin webi­naa­ri Pep­­pi-kon­­sor­­tion ajankohtaisista…

Uutis­kir­je 11/2022

Uutis­kir­je 11/2022 Kehi­tys­hank­keet Pepin 4.3.0- ja Mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen moduu­lin MK‑2.0.1 ‑ver­siot on jul­kais­tu 1.11. Suju­vien käyt­töön­ot­to­jen tuke­mi­sek­si on val­mis­teil­la korjausversio…

Uutis­kir­je 10/2022

Uutis­kir­je 10/2022 Kehi­tys­hank­keet Loka­kuus­sa teh­ty ohjel­mis­to­ke­hi­tys on täh­dän­nyt Pepin 4.3.0- ja Mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen moduu­lin MK‑2.0.1‑version val­mis­tu­mi­seen. Jul­kai­sun tes­taus ja siinä…

Uutis­kir­je 9/2022

Uutis­kir­je 9/20202 Ver­sio­jul­kai­sut Pepin uusi ver­sio 4.2.3, uusi tee­ma­ver­sio (TEEMA‑1.1.1) sekä epä­vi­ral­li­nen jul­kai­su Vir­­ta-expor­­tin rapor­tis­ta (VIRTA-10.1) jul­kais­tiin syys­kuun lopus­sa. Edellä…

Uutis­kir­je 6/2022

Uutis­kir­je 6/2022 Kehi­tys­hank­keet Kesä­kuun alus­sa jul­kais­tiin kor­jauk­sia Pepin 4‑version tes­tauk­ses­sa havait­tui­hin vir­hei­siin ver­sios­sa 4.2.1. Lisäk­si par­hail­laan tes­ta­taan lisää yksit­täi­siä virhehavaintojen…