Uutis­kir­je 11/2022

Uutis­kir­je 11/2022 Kehi­tys­hank­keet Pepin 4.3.0- ja Mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen moduu­lin MK‑2.0.1 ‑ver­siot on jul­kais­tu 1.11. Suju­vien käyt­töön­ot­to­jen tuke­mi­sek­si on val­mis­teil­la korjausversio…

Uutis­kir­je 10/2022

Uutis­kir­je 10/2022 Kehi­tys­hank­keet Loka­kuus­sa teh­ty ohjel­mis­to­ke­hi­tys on täh­dän­nyt Pepin 4.3.0- ja Mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen moduu­lin MK‑2.0.1‑version val­mis­tu­mi­seen. Jul­kai­sun tes­taus ja siinä…

Uutis­kir­je 9/2022

Uutis­kir­je 9/20202 Ver­sio­jul­kai­sut Pepin uusi ver­sio 4.2.3, uusi tee­ma­ver­sio (TEEMA‑1.1.1) sekä epä­vi­ral­li­nen jul­kai­su Vir­­ta-expor­­tin rapor­tis­ta (VIRTA-10.1) jul­kais­tiin syys­kuun lopus­sa. Edellä…

Uutis­kir­je 6/2022

Uutis­kir­je 6/2022 Kehi­tys­hank­keet Kesä­kuun alus­sa jul­kais­tiin kor­jauk­sia Pepin 4‑version tes­tauk­ses­sa havait­tui­hin vir­hei­siin ver­sios­sa 4.2.1. Lisäk­si par­hail­laan tes­ta­taan lisää yksit­täi­siä virhehavaintojen…

Uutis­kir­je 5/2022

Uutis­kir­je 5/2022 Kehi­tys­hank­keet Tal­ven aika­na toteu­te­tut ensim­mäi­set opis­ke­li­jan työ­pöy­dän saa­vu­tet­ta­vuus­kor­jauk­set sisäl­tä­vä Pep­­pi-ver­­sio 4.2.0 jul­kais­tiin tou­ko­kuus­sa. Saa­vu­tet­ta­vuus­pa­ran­nus­ten kehi­tys­työ jat­kuu kesän aikana.…

Uutis­kir­je 4/2022

Uutis­kir­je 4/2022 Kehi­tys­hank­keet Tal­ven aika­na toteu­tet­tu­jen opis­ke­li­jan työ­pöy­dän saa­vu­tet­ta­vuus­kor­jaus­ten audi­toin­ti ulko­puo­li­sen audi­toi­jan toi­mes­ta on toteu­tet­tu huh­ti­kuus­sa. Sen havain­to­jen käsit­te­lyn jälkeen…

Uutis­kir­je 3/2022

Uutis­kir­je 3/2022 Kehi­tys­hank­keet Pepin ver­sio 4.1 jul­kais­tiin 10.3.2022. Se sisäl­tää Perus­re­kis­te­rin P+ lisä­ke­hi­tys­töi­den, alus­ta­päi­vi­tyk­sen, kon­sor­tion jäsen­ten kehi­tys­tar­pei­siin poh­jau­tu­vien ensim­mäis­ten kehityspakettien…

Pep­pi-kehit­tä­jä­päi­vät 15–16.6.2022

Pep­­pi-kehit­­tä­­jä­­päi­­vät 15–16.6.2022 Vii­mei­sin päi­vi­tys 3.6.2022 Kak­si­päi­väi­set Pep­­pi-kehit­­tä­­jä­­päi­­vät jär­jes­te­tään Hel­sin­gis­sä Met­ro­po­lian Myl­ly­pu­ron kam­puk­sel­la, osoit­tees­sa Myl­ly­pu­ron­tie 1. Osal­lis­tu­mi­nen ja ilmoit­tau­tu­mi­nen Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tu­maan on…

Uutis­kir­je 2/2022

Uutis­kir­je 2/2022 Kehi­tys­hank­keet Perus­re­kis­te­rin P+ lisä­ke­hi­tys­töi­den, alus­ta­päi­vi­tyk­sen, kon­sor­tion jäsen­ten kehi­tys­tar­pei­siin poh­jau­tu­vien ensim­mäis­ten kehi­tys­pa­ket­tien KP 1 sekä kevääl­lä aloi­tet­tu­jen asia­kas­koh­tais­ten ominaisuuksien…