Uutis­kir­je 4/2022

Uutis­kir­je 4/2022 Kehi­tys­hank­keet Tal­ven aika­na toteu­tet­tu­jen opis­ke­li­jan työ­pöy­dän saa­vu­tet­ta­vuus­kor­jaus­ten audi­toin­ti ulko­puo­li­sen audi­toi­jan toi­mes­ta on toteu­tet­tu huh­ti­kuus­sa. Sen havain­to­jen käsit­te­lyn jälkeen…

Uutis­kir­je 3/2022

Uutis­kir­je 3/2022 Kehi­tys­hank­keet Pepin ver­sio 4.1 jul­kais­tiin 10.3.2022. Se sisäl­tää Perus­re­kis­te­rin P+ lisä­ke­hi­tys­töi­den, alus­ta­päi­vi­tyk­sen, kon­sor­tion jäsen­ten kehi­tys­tar­pei­siin poh­jau­tu­vien ensim­mäis­ten kehityspakettien…

Pep­pi-kehit­tä­jä­päi­vät 15–16.6.2022

Pep­­pi-kehit­­tä­­jä­­päi­­vät 15–16.6.2022 Vii­mei­sin päi­vi­tys 29.4.2022 Kak­si­päi­väi­set Pep­­pi-kehit­­tä­­jä­­päi­­vät jär­jes­te­tään Hel­sin­gis­sä Met­ro­po­lian Myl­ly­pu­ron kam­puk­sel­la, osoit­tees­sa Myl­ly­pu­ron­tie 1. Osal­lis­tu­mi­nen ja ilmoit­tau­tu­mi­nen Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tu­maan alkaa…

Uutis­kir­je 2/2022

Uutis­kir­je 2/2022 Kehi­tys­hank­keet Perus­re­kis­te­rin P+ lisä­ke­hi­tys­töi­den, alus­ta­päi­vi­tyk­sen, kon­sor­tion jäsen­ten kehi­tys­tar­pei­siin poh­jau­tu­vien ensim­mäis­ten kehi­tys­pa­ket­tien KP 1 sekä kevääl­lä aloi­tet­tu­jen asia­kas­koh­tais­ten ominaisuuksien…

Uutis­kir­je 1/2022

Uutis­kir­je 1/2022 Kehi­tys­hank­keet Perus­re­kis­te­rin P+ lisä­ke­hi­tys­töi­den, alus­ta­päi­vi­tyk­sen, kon­sor­tion jäsen­ten kehi­tys­tar­pei­siin poh­jau­tu­vien ensim­mäis­ten kehi­tys­pa­ket­tien KP 1 sekä kevääl­lä aloi­tet­tu­jen asia­kas­koh­tais­ten ominaisuuksien…

Uutis­kir­je 12/2021

Uutis­kir­je 12/2021 Kehi­tys­hank­keet Perus­re­kis­te­rin P+ ‑lisä­ke­hi­tys­töi­den, alus­ta­päi­vi­tyk­sen, kon­sor­tion jäsen­ten kehi­tys­tar­pei­siin poh­jau­tu­vien ensim­mäis­ten kehi­tys­pa­ket­tien KP‑1 sekä kevääl­lä aloi­tet­tu­jen asia­kas­koh­tais­ten omi­nai­suuk­sien (pää­osa…

Uutis­kir­je 11/2021

Uutis­kir­je 11/2021 Kehi­tys­hank­keet Perus­re­kis­te­rin P+ ‑lisä­ke­hi­tys­töi­den, alus­ta­päi­vi­tyk­sen, kon­sor­tion jäsen­ten kehi­tys­tar­pei­siin poh­jau­tu­vien ensim­mäis­ten kehi­tys­pa­ket­tien KP‑1 sekä kevääl­lä aloi­tet­tu­jen asia­kas­koh­tais­ten omi­nai­suuk­sien (pää­osa…

Pep­pi-kehit­tä­jä­päi­vät 2022

Pep­­pi-kehit­­tä­­jä­­päi­­vät 2022 Päi­vi­tys 3.1.2022 Pep­­pi-kon­­sor­­tion kehit­tä­jä­päi­vät 20–21.1.2022 on pää­tet­ty val­lit­se­van ter­veys­tur­val­li­suus­ti­lan­teen vuok­si jät­tää pitä­mät­tä tam­mi­kuus­sa. Tavoit­tee­na on pitää tapah­tu­ma alku­ke­säl­lä 2022. 

Uutis­kir­je 10/2021

Uutis­kir­je 10/2021 Kehi­tys­hank­keet Perus­re­kis­te­rin P+ ‑lisä­ke­hi­tys­töi­den, alus­ta­päi­vi­tyk­sen, kon­sor­tion jäsen­ten kehi­tys­tar­pei­siin poh­jau­tu­vien ensim­mäis­ten kehi­tys­pa­ket­tien KP‑1 sekä kevääl­lä aloi­tet­tu­jen asia­kas­koh­tais­ten omi­nai­suuk­sien (pää­osa…

Uutis­kir­je 9/2021

Uutis­kir­je 9/2021 Kehi­tys­hank­keet Syys­kuun aika­na on val­mis­tel­tu Perus­re­kis­te­ri, P+ ‑lisä­ke­hi­tys­töi­den, alus­ta­päi­vi­tyk­sen, kon­sor­tion jäsen­ten kehi­tys­tar­pei­siin poh­jau­tu­vien ensim­mäis­ten kehi­tys­pa­ket­tien KP‑1 sekä keväällä…

Uutis­kir­je 7–8/2021

Uutis­kir­je 7–8/2021 Kehi­tys­hank­keet Ennen kesä­lo­mia vii­meis­tel­tiin toteu­tus­pro­jek­tien kehi­tys­ti­ket­te­jä. Sen jäl­keen on toteu­tus­pro­jek­teis­sa teh­tyä kehi­tys­työ­tä yhdis­tet­ty uudek­si Pep­­pi-ver­­siok­­si. Tämä uusi versio…