search expand

Pep­pi-kehit­tä­jä­päi­vät tulee taas

Kak­si­päi­väi­set Pep­pi-kehit­tä­jä­päi­vät vie­te­tään kon­sor­tion 10-vuo­ti­sen juh­la­vuo­den mer­keis­sä. Tapah­tu­ma jär­jes­te­tään 5.–6.6.2023 Met­ro­po­lian Myl­ly­pu­ron kampuksella.

Semi­naa­ris­sa on luvas­sa mie­len­kiin­toi­sia puheen­vuo­ro­ja, tee­ma­ryh­miin osal­lis­tu­mis­ta, ver­kos­toi­tu­mis­ta, pie­ni kam­pus­kier­ros ter­veys- ja hyvin­voin­ti­tee­mal­la sekä tie­tys­ti myös perin­tei­nen ilta­juh­la upei­ne esiintyjineen.

Osal­lis­tu­mi­nen ja ilmoittautuminen

Semi­naa­ri on avoin kai­kil­le kon­sor­tios­ta kiin­nos­tu­neil­le kehit­tä­jil­le ja toi­mit­ta­jil­le. Ilmoit­tau­tu­mi­nen päät­tyy 22.5.2023. Tapah­tu­maan osal­lis­tu­mi­nen on mak­su­ton­ta Pep­pi-kon­sor­tion oppilaitosjäsenille.

Muut kon­sor­tios­ta kiin­nos­tu­neet kehit­tä­jät ja toi­mit­ta­jat: kysy lisä­tie­to­ja osal­lis­tu­mi­ses­ta peppi-hallinto(at)lists.metropolia.fi

Aika­tau­lu ja ohjelma

Maa­nan­tai 5.6.

10:00–11:30 Ilmoit­tau­tu­mi­nen ja lou­nas
10:00–10:30 Pie­ni kam­pus­kier­ros Hyvin­voin­ti ja ter­veys ‑tee­mal­la
11:30–13:30 Ohjel­mao­suus
13:30–14:00 Kah­vi & toi­mit­ta­jien stän­dei­hin tutus­tu­mi­nen
14:00–16:30 Ohjel­mao­suus (Tee­ma­ryh­mät)
***
18:30–21:30 Ilta­juh­la

Tiis­tai 6.6.

08:30–09:00 Kah­vi & toi­mit­ta­jien stän­dei­hin tutus­tu­mi­nen
09:00–10:30 Ohjel­mao­suus
10:30–11:00 Kah­vi
11:00–12:30 Ohjel­mao­suus
12:30–13:30 Lou­nas
13:30–15:00 Ohjel­mao­suus
Tilai­suus päättyy

Etäyh­teys

Ilmoit­tau­tu­neil­la on mah­dol­li­suus osal­lis­tua etäyh­tey­del­lä osaan kehit­tä­jä­päi­vien ohjel­mas­ta. Zoom-link­ki lähe­te­tään osal­lis­tu­jil­le ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan päätyttyä.

Ter­ve­tu­loa!