search expand

Pep­pi-kehit­tä­jä­päi­vät 2021

Pep­pi-kehit­tä­jä­päi­vät jär­jes­te­tään to 23.9. — pe 24.9.2021 Met­ro­po­lian Myl­ly­pu­ron kam­puk­sel­la. Tilai­suus tul­laan jär­jes­tä­mään ter­veys­tur­val­li­suus huo­mioon ottaen.

Ter­ve­tu­loa kaik­ki Pep­pi-kon­sor­tio­lai­set mukaan vaih­ta­maan kuu­lu­mi­sia, osaa­mis­ta ja verkostoitumaan!

Kak­si­päi­väi­nen semi­naa­ri on avoin myös muil­le kon­sor­tios­ta kiin­nos­tu­neil­le kehit­tä­jil­le ja toimittajille.

Aika­tau­lu ja ohjelma

Tar­kem­pi ohjel­ma ja lopul­li­nen aika­tau­lu jul­kais­taan täl­lä sivul­la ma 23.8. mennessä.

Tors­tai 23.9.

10.00–16.30 Päi­vä­oh­jel­ma
18.00–21.30 Iltaoh­jel­ma

Per­jan­tai 24.9.

9.00–15.00 Ohjel­ma

Ilmoit­tau­tu­mi­nen

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kehit­tä­jä­päi­vil­le alkaa ma 23.8.

Pep­pi-kon­sor­tion jäsen­kor­kea­kou­lu­jen ilmoit­tau­tu­mis­link­ki päi­vi­te­tään täl­le sivulle.

Muut kon­sor­tios­ta kiin­nos­tu­neet kehit­tä­jät ja toi­mit­ta­jat: kysy lisä­tie­to­ja osal­lis­tu­mi­ses­ta ja ilmoit­tau­tu­mis­link­ki toi­min­nan­joh­ta­ja Tuo­mas Ora­mal­ta, tuomas.orama(at)metropolia.fi tai 050 401 3499

Ter­ve­tu­loa mukaan!