search expand

Pep­pi-kehit­tä­jä­päi­vät 2021

Päi­vi­tys 9.9.2021

Kak­si­päi­väi­set Pep­pi-kehit­tä­jä­päi­vät jär­jes­te­tään kon­sor­tion ohjaus­ryh­män pää­tök­sel­lä syys­kuun sijas­ta 20–21.1.2022 Met­ro­po­lian Myl­ly­pu­ron kam­puk­sel­la. Tar­kem­pi aika­tau­lu ja ohjel­ma täs­men­ty­vät loppuvuodesta.

Pep­pi-kon­sor­tion jäse­nil­le ja kai­kil­le Pepis­tä kiin­nos­tu­neil­le jär­jes­te­tään tors­tai­na 23.9.2021 kel­lo 9–12 webi­naa­ri kon­sor­tion ajan­koh­tai­sis­ta asioista.

Ter­ve­tu­loa mukaan Pepin ajan­koh­tais­ten asioi­den pariin!

Aika­tau­lu ja ohjelma

9.00 Ter­ve­tu­loa, webi­naa­rin aloitus

9.15 Toi­min­nan­joh­ta­jan ajankohtaiskatsaus

9.30 Pepin ohjelmistokehitys

10.15 Tau­ko

10.30 Tee­ma­ryh­mien kuulumiset

11.15 Pep­pi ja saavutettavuus

11.45 — 12.00 Ohjaus­ryh­män ter­vei­set ja webi­naa­rin päätös

Osal­lis­tu­mi­nen ja ilmoittautuminen

Webi­naa­riin ei tar­vit­se ilmoittautua.

Zoom-osal­lis­tu­mis­link­ki jul­kais­taan Pep­pi-kon­sor­tion wiki­si­vuil­la Kehit­tä­jä­päi­vät 2021 (rajat­tu pää­sy vain jäse­nil­le)

Muut kon­sor­tios­ta kiin­nos­tu­neet kehit­tä­jät ja toi­mit­ta­jat: kysy lisä­tie­to­ja osal­lis­tu­mi­ses­ta ja ilmoit­tau­tu­mis­link­ki annamaria.ahonen(at)metropolia.fi 

Ter­ve­tu­loa mukaan!