Peppi-konsortio

Peppi-konsortio on koulutusorganisaatioiden yhteenliittymä, joka edelleen kehittää Peppi-järjestelmäkokonaisuutta. Järjestelmäkokonaisuus tukee koulutusorganisaatioiden opetukseen ja koulutukseen liittyviä prosesseja yhdistämällä opiskelijoiden, opettajien sekä opintohallinnon tehtävät yhteen kokonaisuuteen.

Peppi-järjestelmäkokonaisuus sisältää palveluja mm. koulutusten, opetussuunnitelmien, opetustarjonnan sekä opetuksen toteutuksen suunnitteluun ja julkaisuun, opettajien työjärjestyssuunnitteluun, opiskelijan henkilökohtaiseen opintojen suunnitteluun sekä opintosuoritusten arviointiin.

Konsortio on avoin kaikille suomalaisille koulutusorganisaatioille. Konsortion jäsenet voivat tarjota toisilleen käyttötukea, ohjelmistokehitystä sekä muita tuki- ja ylläpitopalveluita omana toimintanaan.

Peppi-järjestelmäkokonaisuuden kehittäminen konsortiossa on jäsenlähtöistä. Konsortion temaattiset ryhmät suunnittelevat ja määrittelevät Pepin tulevien versioiden uudet ominaisuudet sekä muutoskohteet. Konsortion tekninen ryhmä puolestaan käsittelee esimerkiksi Pepin ylläpitoon ja ongelmatilanteisiin liittyviä käytäntöjä ja suunnittelee Pepin tekniseen toimivuuteen liittyviä kehitystarpeita. Laajempien uusien toimintokokonaisuuksien toteuttaminen projektoidaan erillisiksi kehitysprojekteiksi, joihin konsortion jäsenet tuovat korvaamattoman asiantuntemuksensa. Peppi-konsortion toimintaa johtaa toiminnanjohtaja ja kehitystarpeiden kehityksen koordinoinnista huolehtii Koordinaatioryhmä.

Peppi-konsortion voimakas  kasvu jatkui vuonna 2018. Konsortiosta on muodostunut keskeisin ja merkittävin oppimisen ja opetuksen tukipalveluiden kehittäjäyhteisö Suomen koulutussektorilla. Konsortioon kuuluu noin 80% Suomen korkeakouluista. Järjestelmäkokonaisuuden kaupalliset ja jakeluoikeudet suomalaisella koulutussektorilla omistavat Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy ja Tampereen ammattikorkeakoulu Oy.

Mukaan Suomen nopeimmin kasvavaan koulutusektorin kehittäjäyhteisöön ja Peppi-käyttäjäksi? Ota yhteyttä konsortion toiminnanjohtajaan!

Liity konsortioon!

Liity konsortioon!

Peppi-konsortio on avoin kaikille suomalaisille koulutusorganisaatioille sekä Peppi-järjestelmään liittyviä palveluja tarjoaville yrityksille. Uusille jäsenille tarjotaan ohjelmistojen käyttöoikeus sekä oikeus osallistua järjestelmän kehittämiseen.

Konsortioon liittyvät organisaatiot maksavat liittymismaksun, jonka jälkeen ne maksavat palveluiden käytön laajuuden mukaisen kehittämismaksun. Kaikki korkeakoulujen maksut pohjautuvat laskennalliseen kokopäiväisten opiskelijoiden lukumäärään (FTE), ja kehittäjäjäseninä toimivien yrityksen maksut niiden toimialan liikevaihtoon.

Kiinnostuitko Peppi-konsortiosta? Haluatteko mukaan Suomen nopeimmin kasvavaan kehittäjäyhteisöön?

Ota yhteyttä konsortion toiminnanjohtaja Tuomas Oramaan ( tuomas.orama (at) metropolia.fi 050 401 3499).