Jäsenet

Peppi-konsortion toiminnan keskiössä ovat sen jäsenet, avoimuus ja yhdessä tekeminen. Järjestelmäkokonaisuutta kehitetään käyttäjälähtöisesti, sillä sen versiot suunnitellaan jäsenorganisaatioiden asiantuntijaedustajien toimesta. Kysymyksiä ja ratkaisumalleja jaetaan kuukausittaisissa Temaattisten- ja Teknisen työryhmien kokouksissa sekä pienempien, erikseen kokoontuvien työryhmien tapaamisissa mm. liitännäisten kehittämiseen liittyen. Konsortion vuoden kohokohta on Peppi-kesäpäivät, jolloin konsortion jäsenet tapaavat kasvokkain ja kuulevat toistensa kuulumisia esitelmien muodossa sekä jakavat tietotaitoaan työpajoissa. Myös kesäpäivät järjestetään jäsenten toimesta, jolloin kaikki saavat vaikuttaa päivien sisältöön.

Peppi-järjestelmäkokonaisuuden oikeudet suomalaisella koulutussektorilla omistavat Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy ja Tampereen ammattikorkeakoulu Oy.

Konsortion toimijoiden vastuut ja velvollisuudet

  • Peppi-konsortio ei vastaa ohjelmistojen käyttöönottoprojekteista, käyttötuesta, asennuksista, integraatioista tai palvelinten ylläpidosta. Nämä palvelut korkeakoulut toteuttavat itse tai hankkivat kolmannelta osapuolelta.
  • Konsortion jäsenet voivat tarjota käyttötukea, ohjelmistokehitystä sekä muita tuki- ja ylläpitopalveluita omana toimintanaan.
  • Konsortion jäsenorganisaatiot vastaavat itse siitä, että osallistuvat aktiivisesti konsortion toimintaan (käytännössä sisällöllisen ja teknisen ryhmän kautta) ja ottavat osaa esimerkiksi järjestelmäkokonaisuutta koskeviin päätöksiin.
  • Toiminnanjohtaja vastaa konsortion toiminnan päivittäisestä johtamisesta, uusien asiakkaiden hankinnasta, sopimusasioista sekä markkinoinnista.

Ammattikorkeakoulut

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Jäsenen kotisivut

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva Suomen suurin ammattikorkeakoulu. Se kouluttaa kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä.

Metropolia muodostaa yhteisön, jossa erilaiset ihmiset ja maailmat kohtaavat ja joka synnyttää oivalluksia ja osaamista työhön ja hyvinvointia elämään. Metropolia on vastuullinen kumppani ja korkeakoulutuksen uudistaja, joka yhteistyössä löytää uusia ratkaisuja ja rakentaa parempaa tulevaisuutta.

Jäsenen kotisivut
Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Jäsenen kotisivut

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Centria-ammattikorkeakoulun omistaa Centria-ammattikorkeakoulu Oy, jonka osakkaita ovat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Pietarsaaren kaupunki, Raudaskylän Kristillinen Opisto ry. ja Keski-Pohjanmaan konservatorion kannatusyhdistys ry.

Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtaja on rehtori Kari Ristimäki. Ammattikorkeakoulun toimintamalli perustuu prosessiajatteluun. Pääprosessit ovat oppimisprosessi sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan prosessi.

Jäsenen kotisivut
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy
Jäsenen kotisivut

Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy

Jäsenen kotisivut
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy
Jäsenen kotisivut

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

Jäsenen kotisivut
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Jäsenen kotisivut

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Jäsenen kotisivut
Humanistinen ammattikorkeakoulu Oy
Jäsenen kotisivut

Humanistinen ammattikorkeakoulu Oy

Jäsenen kotisivut
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
Jäsenen kotisivut

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy

Jäsenen kotisivut
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy
Jäsenen kotisivut

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

Jäsenen kotisivut
Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy
Jäsenen kotisivut

Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy

Jäsenen kotisivut
Karelia-ammattikorkeakoulu Oy
Jäsenen kotisivut

Karelia-ammattikorkeakoulu Oy

Jäsenen kotisivut
Lahden ammattikorkeakoulu Oy
Jäsenen kotisivut

Lahden ammattikorkeakoulu Oy

Jäsenen kotisivut
Lapin ammattikorkeakoulu Oy
Jäsenen kotisivut

Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Jäsenen kotisivut
Laurea ammattikorkeakoulu Oy
Jäsenen kotisivut

Laurea ammattikorkeakoulu Oy

Jäsenen kotisivut
Oulun ammattikorkeakoulu Oy
Jäsenen kotisivut

Oulun ammattikorkeakoulu Oy

Jäsenen kotisivut
Saimaan ammattikorkeakoulu Oy
Jäsenen kotisivut

Saimaan ammattikorkeakoulu Oy

Jäsenen kotisivut
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy
Jäsenen kotisivut

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

Jäsenen kotisivut
Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy
Jäsenen kotisivut

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy

Jäsenen kotisivut
Tampereen ammattikorkeakoulu
Jäsenen kotisivut

Tampereen ammattikorkeakoulu

Jäsenen kotisivut
Turun ammattikorkeakoulu Oy
Jäsenen kotisivut

Turun ammattikorkeakoulu Oy

Jäsenen kotisivut
Vaasan ammattikorkeakoulu Oy
Jäsenen kotisivut

Vaasan ammattikorkeakoulu Oy

Jäsenen kotisivut
Yrkeshögskolan Novia Ab
Jäsenen kotisivut

Yrkeshögskolan Novia Ab

Jäsenen kotisivut

Yliopistot

Åbo Akademi
Jäsenen kotisivut

Åbo Akademi

Jäsenen kotisivut
Hanken School of Economics
Jäsenen kotisivut

Hanken School of Economics

Hanken – en internationell handelshögskola med stark förankring i näringsliv och samhälle

Karen Spens 200x300 webb.jpg

För över hundra år sedan grundades Hanken Svenska handelshögskolan, en av Nordens äldsta handelshögskolor. Idag är Hanken den enda fristående handelshögskolan i Finland. I vår strategi ingår en profilering av högskolan som en genuint internationell och forskningsintensiv handelshögskola som bedriver nära samarbete med näringslivet. Vi erbjuder utbildning på kandidat-, magister- och forskarnivå vid två orter; i Helsingfors och Vasa.

Hankens forskning bedrivs vid samtliga fem institutioner, dock med speciell profilering på fyra utvalda styrkeområden. I många fall representerar våra forskare den absoluta forskningsfronten. Det goda samarbetet med näringslivet återspeglas såväl i gemensamma forskningsprojekt som i den växelverkan högskolans partnerprogram erbjuder, och även i det stöd vi erhåller i vår fundraising.

Hanken är det första universitetet i Finland som infört en utlandsvistelse som en integrerad del av examen. Studenterna erbjuds en unik möjlighet att skapa egna internationella nätverk för livet genom att åka på utbyte eller praktik utomlands. Dessa livslånga kontakter som knyts både vid Hanken och internationellt är något som genomsyrar studierna och bidrar till Hankenalumnernas internationellt sett goda placering på arbetsmarknaden. Genom vår alumnverksamhet garanterar vi också att det nätverk man får med sig från Hanken inte bryts utan breddas och att kontakten till högskolan upprätthålls även efter examen.

Som högskola har Hanken en trygg grund att stå på med ett internationellt anseende som återspeglas i våra internationella ackrediteringar, en sund finansiell bas och våra värdefulla nationella och internationella nätverk som stöd för internationell spetsforskning och konkurrenskraftig utbildning. Vi värdesätter våra partner i den akademiska världen och näringslivet och vinnlägger oss om att forskare och studenter hos oss ska kunna skaffa sig en högklassig utbildning och bygga upp meningsfulla professionella och personliga nätverk.

Karen Spens
Rektor

Inskriptionens tal i Helsingfors av rektor Karen Spens

file type icon Karen Spens’ inskriptionstal 2016.pdf

Jäsenen kotisivut
Itä-Suomen yliopisto
Jäsenen kotisivut

Itä-Suomen yliopisto

Olemme rajoja rikkova, lupaukset lunastava tieteen moniottelija. Tavoitteenamme on, että oppimisympäristömme on ykkönen kaikkien kotimaisten yliopistojen joukossa. Tarjoamme laadukasta koulutusta, jolla on painoarvoa ja pitkäjänteistä vaikuttavuutta.

Olemme yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Opiskelijoita on noin 15 000, ja työllistämme lähes 2 800 henkilöä.

Kampuksemme ovat Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa.

Monialainen yliopistomme tarjoaa opetusta yli 100 pääaineessa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta.

Toiminnassamme korostuu monitieteisyys. Keskeiset tieteidenväliset tutkimusalueemme rakentuvat neljän maailmanlaajuisen haasteen ympärille.  Tutkimushaasteina ovat Ikääntyminen, elintavat ja terveys, Oppiminen digitalisoituneessa yhteiskunnassa, Kulttuurien kohtaaminen, liikkuvuus ja rajat sekä Ympäristön muutos ja luonnonvarojen riittävyys.

Tasokkaan opetuksen lisäksi tarjoamme opiskelijoillemme nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Pidämme huolta opiskelijoidemme hyvinvoinnista ja viihtymisestä.

Meillä on laajat kansainväliset suhteet ja verkostot. Tutkija-, opettaja- ja opiskelijavaihto on vilkasta. Kahdenvälisiä yhteistyösopimuksia on solmittu noin 100 ulkomaisen yliopiston kanssa.

Lisäksi olemme on mukana lukuisissa kansainvälisissä verkostoissa ja alakohtaisissa verkostohankkeissa.

Tuemme verkostojemme kanssa alueen hyvinvointia ja myönteistä kehitystä. Tavoitteenamme on sijoittua maailman 200 parhaan tutkimusyliopiston joukkoon ja vahvoilla tutkimusaloilla 50 parhaan joukkoon.

Yliopistomme on savuton opiskelu- ja työpaikka.

Jäsenen kotisivut
Jyväskylän yliopisto
Jäsenen kotisivut

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopistossa yhdistyvät kasvatustieteiden, luonnontieteiden, humanistis-yhteiskunnallisten tieteiden, liikuntatieteiden ja kauppatieteiden korkeatasoinen osaaminen monitieteiseksi kokonaisuudeksi, jonka profiilia yliopiston painoalat vahvistavat.

Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Opiskelijarekrytointinsa perusteella Jyväskylä on yliopistoista valtakunnallisin.

Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta kansallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Yliopisto operoi monitieteisesti koko ihmisen elämänkulun ja innovaatioiden ekosysteemin alueella. Teknologiaprofiiliin kuuluvat kiihdytinpohjainen teknologia, nano‐ ja paperinvalmistusteknologia, ICT, hyvinvointi‐, liikunta‐ ja terveysteknologia, opetusteknologia ja musiikkiteknologia.

Jäsenen kotisivut
Lapin yliopisto
Jäsenen kotisivut

Lapin yliopisto

Jäsenen kotisivut
Oulun yliopisto
Jäsenen kotisivut

Oulun yliopisto

Jäsenen kotisivut
Taideyliopisto
Jäsenen kotisivut

Taideyliopisto

Jäsenen kotisivut
Tampereen yliopisto
Jäsenen kotisivut

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopiston vahvuus on monialaisuus ja erityisesti yhteiskunnan ja terveyden tutkimus sekä opetus. Yliopisto kasvattaa opiskelijoistaan kansainvälisesti toimintakykyisiä, vastuuntuntoisia akateemisia vaikuttajia ja asiantuntijoita: maailmaa ymmärtäviä maailman muuttajia.

Jäsenen kotisivut
Turun Yliopisto
Jäsenen kotisivut

Turun Yliopisto

Monialainen ja moni-ilmeinen yliopisto
Jäsenen kotisivut
Vaasan yliopisto
Jäsenen kotisivut

Vaasan yliopisto

Jäsenen kotisivut

Toisen asteen oppilaitokset

Hämeen ammatti-instituutti
Jäsenen kotisivut

Hämeen ammatti-instituutti

TIETOA HAMISTA »

HAMI on toisen asteen ammatillinen oppilaitos. Ammatillisten perustutkintojen lisäksi HAMI tarjoaa laajaa lisä- ja täydennyskoulutusta.


TIETOA

JohtokuntaOrganisaatioOpiskelijalautakuntaHankkeetVälkky-kumppanuusverkosto

Jäsenen kotisivut

Kehittäjäjäsenet

Perustajajäsenet

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Jäsenen kotisivut

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva Suomen suurin ammattikorkeakoulu. Se kouluttaa kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä.

Metropolia muodostaa yhteisön, jossa erilaiset ihmiset ja maailmat kohtaavat ja joka synnyttää oivalluksia ja osaamista työhön ja hyvinvointia elämään. Metropolia on vastuullinen kumppani ja korkeakoulutuksen uudistaja, joka yhteistyössä löytää uusia ratkaisuja ja rakentaa parempaa tulevaisuutta.

Jäsenen kotisivut
Tampereen ammattikorkeakoulu
Jäsenen kotisivut

Tampereen ammattikorkeakoulu

Jäsenen kotisivut