Ajankohtaista

Tervetuloa Peppi-kehittäjäpäiville 14.-15.6.2018!

9.5.2018

Tervetuloa Peppi-kehittäjäpäiville 14.-15.6.2018! Peppi-kehittäjäpäivät järjestetään 14.-15.6.2018 Hankenilla Helsingissä. Kaksipäiväiseen tilaisuuteen mahtuu ohjelmaa niin […]

Tervetuloa Peppi-kehittäjäpäiville 14.-15.6.2018!

Peppi-kehittäjäpäivät järjestetään 14.-15.6.2018 Hankenilla Helsingissä. Kaksipäiväiseen tilaisuuteen mahtuu ohjelmaa niin sisältöasiantuntijoille kuin teknisille taitajillekin. Ensimmäisen päivän ohjelmassa on yhteisen osuuden lisäksi ohjelmapolkuja, joissa käydään läpi mm. Pepin yhteisöllistä ylläpitoa teknisestä näkökulmasta, tulevia uusia ominaisuuksia sekä tuoreimmat kuulumiset liitännäisistä. Yhtenä päivien kantavana teemana on tiedolla johtaminen; miten Pepistä saatavaa dataa voidaan tehokkaasti hyödyntää koulutustoiminnan johtamisessa ja suunnittelussa.

Tilaisuuden ensimmäinen päivä on avoin kaikille korkeakouluille ja sidosryhmille avoin, tervetuloa mukaan!

Seminaarin toisen päivän teema on Peppi-konsortio. Päivä alkaa sisällöllisestä ryhmästä muodostettujen teemaryhmien sekä teknisen työryhmän kokouksilla, iltapäivä on varattu työpajatyöskentelylle. Toinen päivä on nimensä mukaisesti varattu konsortion sisäiselle työskentelylle.

Ilmoittautuminen tapahtumaan on päättynyt.

OHJELMA

Ks. Peppi-kehittäjäpäivien_2018-ohjelma

LISÄTIETOJA

Kysymykset päiviä koskien voi lähettää päivien suunnittelusta vastaaville Annamaria Ahoselle (annamaria.ahonen@lamk.fi) ja Pauliina Halmeelle (pauliina.halme@edumate.fi) tai Tuomas Oramalle (tuomas.orama@metropolia.fi).

Peppi-konsortion kesäpäivät ovat täällä!

14.6.2017

Jo perinteiseksi muodostuneet Peppi-konsortion kesäpäivät ovat taas täällä. Tapahtuma järjestetään Hankenilla (Arkadiankatu 22) […]

Jo perinteiseksi muodostuneet Peppi-konsortion kesäpäivät ovat taas täällä. Tapahtuma järjestetään Hankenilla (Arkadiankatu 22) 15.-16.5.2017. Ensimmäinen päivä on avoin kaikille konsortion toiminnasta kiinnostuneille, toisena päivänä työskentelemme konsortion jäsenten kesken, ks. tarkemmin Peppi-konsortion kesäpäivien 2017-ohjelma 15062017.

Konsortiopäivät ovat tänä vuonna suuremmat kuin koskaan – osallistujia on yli 180!  Konsortion jäsenille on järjestetty etäosallistumismahdollisuus aamupäivien ohjelmiin, linkki etäyhteyteen jaetaan Konsortion sisäisessä wikissä.

Peppi-konsortion kesäpäivät tulevat taas!

3.5.2017

Peppi-konsortion kesäpäivät järjestetään Hankenilla Helsingissä 15.-16.6.2017. Laajan kysynnän vuoksi olemme päättäneet avata ensimmäisen […]

Peppi-konsortion kesäpäivät järjestetään Hankenilla Helsingissä 15.-16.6.2017. Laajan kysynnän vuoksi olemme päättäneet avata ensimmäisen päivän 15.6.2017 kaikille Peppi-konsortion toiminnasta kiinnostuneille. Tervetuloa mukaan!

Ohjelmassa on neljä ohjelmapolkua eri näkökulmista; puheenvuoroissa käsitellään mm. integraatioita, sovelluskehitystä ja teknisiä alustaratkaisuja, Pepin käyttöoikeuspalvelua sekä liitännäisiä. Lisäksi konsortion uusille jäsenille / toiminnasta kiinnostuneille on varattu oma tilaisuus, jossa käydään läpi Peppi-konsortion toiminta-ajatuksia, ja jo ekosysteemin käyttöön ottaneet korkeakoulut kertovat muille, mitä käyttöönottoprojekteissa tapahtuu.

Ks. tarkemmin Peppi-konsortion kesäpäivien 2017-ohjelma 15.06.2017. Ilmoittautuminen päiville on päättynyt.

Päivien aikana konsortion kehittäjäjäsenillä on mahdollisuus esitellä palveluitaan korkeakoulusektorin toimijoille. Kysymykset päiviä koskien voi lähettää osoitteeseen peppi-tiedotus(at)lists.metropolia.fi.

Tervetuloa mukaan verkostoitumaan!

Peppi-konsortion kuulumisia 12/2016

28.12.2016

Peppi-konsortion voimakas  kasvu on jatkunut vuonna 2016. Konsortiosta on muodostunut keskeisin ja merkittävin […]

Peppi-konsortion voimakas  kasvu on jatkunut vuonna 2016. Konsortiosta on muodostunut keskeisin ja merkittävin oppimisen ja opetuksen tukipalveluiden kehittäjäyhteisö koulutussektorilla. Vuoden päättyessä konsortioon on liittynyt tai liittymisestä päättänyt jo yli 80 prosenttia korkeakouluista. Niin ikään toisella asteella kasvu on lupaavasti oraalla. Korkeakoulujen lisäksi konsortiossa on vuoden päättyessä jo 13 yritysjäsentä, jotka tarjoavat konsortion jäsenille palveluitaan järjestelmäkokonaisuuden kehittämisessä, käyttöönotoissa ja käyttökoulutuksissa.

Konsortion kasvusta kuuluu luonnollisesti kiitos kaikille konsortion jäsenille, jotka uskovat avoimuuteen ja yhdessä tekemisen voimaan! Vuoden 2017 suurin yhteinen kehittämishaaste onkin toiminnan kehittäminen palvelemaan entistä paremmin kaikkia konsortion jäseniä.

Avoimen toimintaympäristön yhtenä ilmentymänä Peppi-konsortiossa otetaan käyttöön kuukausitiedotekäytäntö. Tiedotteet ilmestyvät tammikuusta 2017 alkaen aina kuukauden viimeisellä viikolla.  Uuden toimintatavan tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta konsortion toimijoiden välillä ja kannustaa Peppi-yhteisön asiantuntijoita aktiivisuuteen Peppi-järjestelmän kehittämiseksi.

Yhteistyöllä kohti joustavampaa opintohallintoa

7.10.2016

Turun alueen viisi korkeakoulua tekevät yhteistyötä joustavamman opintohallinnon eteen. Mukana on kaksi ruotsin. ja kolme suomenkielistä oppilaitosta.

Peppi-konsortioon uusia jäseniä

7.9.2016

Syyskuussa 2016 konsortioon liittyi kehittäjäjäseneksi Caleidon Oy (http://www.caleidon.fi). Tervetuloa! Syyskuussa 2016 konsortioon liittyi […]

  • Syyskuussa 2016 konsortioon liittyi kehittäjäjäseneksi Caleidon Oy (http://www.caleidon.fi). Tervetuloa!
  • Syyskuussa 2016 konsortioon liittyi käyttäjäjäseneksi Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy (http://www.samk.fi). Tervetuloa!
  • Elokuussa 2016 konsortioon liittyi käyttäjäjäseneksi Åbo akademi (http://www.abo.fi). Tervetuloa!
  • Kesäkuussa 2016 konsortioon liittyi käyttäjäjäseneksi Koululutuskeskus Salpaus (http://www.salpaus.fi). Tervetuloa!
  • Kesäkuussa 2016 konsortioon liittyi kehittäjäjäseneksi Tieto Oyj (http://www.tieto.fi). Tervetuloa!

Peppi-konsortion kesäpäivät Hankenilla

7.6.2016

Kaksipäiväinen tapaaminen Helsingissä 14.-15.6.2016 kokoaa konsortion jäsenet verkostoitumaan, kehittämään ja päättämään yhteisistä asioista.

Peppi-konsortioon uusia jäseniä

21.5.2016

20.5.2016 konsortioon liittyi kehittäjäjäseneksi Sebitti Oy (http://www.sebitti.fi). Tervetuloa! 19.5.2016 konsortioon liittyi käyttäjäjäseneksi Turun […]

  • 20.5.2016 konsortioon liittyi kehittäjäjäseneksi Sebitti Oy (http://www.sebitti.fi). Tervetuloa!
  • 19.5.2016 konsortioon liittyi käyttäjäjäseneksi Turun yliopisto (http://www.utu.fi). Tervetuloa!
  • 27.1.2016 konsortioon liittyi kehittäjäjäseneksi Apex Communications Oy (http://www.apexcommunications.fi). Tervetuloa!