Peppi-konsortion kuulumisia 12/2016

28.12.2016

Peppi-konsortion voimakas  kasvu on jatkunut vuonna 2016. Konsortiosta on muodostunut keskeisin ja merkittävin […]

Peppi-konsortion voimakas  kasvu on jatkunut vuonna 2016. Konsortiosta on muodostunut keskeisin ja merkittävin oppimisen ja opetuksen tukipalveluiden kehittäjäyhteisö koulutussektorilla. Vuoden päättyessä konsortioon on liittynyt tai liittymisestä päättänyt jo yli 80 prosenttia korkeakouluista. Niin ikään toisella asteella kasvu on lupaavasti oraalla. Korkeakoulujen lisäksi konsortiossa on vuoden päättyessä jo 13 yritysjäsentä, jotka tarjoavat konsortion jäsenille palveluitaan järjestelmäkokonaisuuden kehittämisessä, käyttöönotoissa ja käyttökoulutuksissa.

Konsortion kasvusta kuuluu luonnollisesti kiitos kaikille konsortion jäsenille, jotka uskovat avoimuuteen ja yhdessä tekemisen voimaan! Vuoden 2017 suurin yhteinen kehittämishaaste onkin toiminnan kehittäminen palvelemaan entistä paremmin kaikkia konsortion jäseniä.

Avoimen toimintaympäristön yhtenä ilmentymänä Peppi-konsortiossa otetaan käyttöön kuukausitiedotekäytäntö. Tiedotteet ilmestyvät tammikuusta 2017 alkaen aina kuukauden viimeisellä viikolla.  Uuden toimintatavan tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta konsortion toimijoiden välillä ja kannustaa Peppi-yhteisön asiantuntijoita aktiivisuuteen Peppi-järjestelmän kehittämiseksi.

Yhteistyöllä kohti joustavampaa opintohallintoa

7.10.2016

Turun alueen viisi korkeakoulua tekevät yhteistyötä joustavamman opintohallinnon eteen. Mukana on kaksi ruotsin. ja kolme suomenkielistä oppilaitosta.

Peppi-konsortioon uusia jäseniä

7.9.2016

Syyskuussa 2016 konsortioon liittyi kehittäjäjäseneksi Caleidon Oy (http://www.caleidon.fi). Tervetuloa! Syyskuussa 2016 konsortioon liittyi […]

  • Syyskuussa 2016 konsortioon liittyi kehittäjäjäseneksi Caleidon Oy (http://www.caleidon.fi). Tervetuloa!
  • Syyskuussa 2016 konsortioon liittyi käyttäjäjäseneksi Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy (http://www.samk.fi). Tervetuloa!
  • Elokuussa 2016 konsortioon liittyi käyttäjäjäseneksi Åbo akademi (http://www.abo.fi). Tervetuloa!
  • Kesäkuussa 2016 konsortioon liittyi käyttäjäjäseneksi Koululutuskeskus Salpaus (http://www.salpaus.fi). Tervetuloa!
  • Kesäkuussa 2016 konsortioon liittyi kehittäjäjäseneksi Tieto Oyj (http://www.tieto.fi). Tervetuloa!
Liity konsortioon!

Liity konsortioon!

Peppi-konsortio on avoin kaikille suomalaisille koulutusorganisaatioille sekä Peppi-järjestelmään liittyviä palveluja tarjoaville yrityksille. Uusille jäsenille tarjotaan ohjelmistojen käyttöoikeus sekä oikeus osallistua järjestelmän kehittämiseen.

Konsortioon liittyvät organisaatiot maksavat liittymismaksun, jonka jälkeen ne maksavat palveluiden käytön laajuuden mukaisen kehittämismaksun. Kaikki korkeakoulujen maksut pohjautuvat laskennalliseen kokopäiväisten opiskelijoiden lukumäärään (FTE), ja kehittäjäjäseninä toimivien yrityksen maksut niiden toimialan liikevaihtoon.

Kiinnostuitko Peppi-konsortiosta? Haluatteko mukaan Suomen nopeimmin kasvavaan kehittäjäyhteisöön?

Ota yhteyttä konsortion toiminnanjohtaja Tuomas Oramaan ( tuomas.orama (at) metropolia.fi 050 401 3499).